VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER ve TIBBİ ATIKLARIN İMHASI

Klinisyen Meslektaşlarımızın Miadları geçmiş Veteriner Tıbbi Ürünlerin Stoklarında görülmesi nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları sözkonusu olduğu için, Türk Veteriner Hekimleri Birliği konuyu ele almış, yakından takip ederek sonuca ulaştırmıştır. Bugün yayımlanan yazıya göre 01.07.2019 tarihine kadar Miadı geçen tüm ilaçların Stoktan silinmesi Bakanlıkça onaylanmıştır. Bu süreçte konuyu takip eden Konsey Başkanımız ve Yönetimine teşekkür ediyoruz. Tüm Meslektaşlarımızın bundan sonraki süreçte aynı sıkıntının yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaları hususunu önemli hatırlatırız.

 

Comments are closed.