VETERİNER HEKİM HÜSEYİN HÜSNÜ BEY – LOUİS PASTEUR

 http://m.haber7.com/ekonomi/haber/2958753-sultan-ii-abdulhamidin-kurdugu-enstitu-harekete-gecti-turkiyeden-yeni-koronavirus-hamlesi

 

VETERİNER HEKİM HÜSEYİN HÜSNÜ BEY – LOUİS PASTEUR
Dünyayı kasıp kavuran COVİD-19 salgını esnasında Ülkemizde de aşı geliştirme çalışmalarının başladığını, bu çalışmaların PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜNDE yapılacağını ve aşı çalışmalarının başında Prof. Dr. Osman ERGANİŞ Hocamızın ve ekibinde Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ ve Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ gibi kıymetli Hocalarımızın bulunması Veteriner Hekimlik Mesleği adına bizleri son derece gururlandırmıştır.
TÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına yakın zamanda başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitümüz umarız en kısa zamanda aşının geliştirilmesine öncülük eder.
Bu vesileyle tarihte Mesleğimize, insan ve hayvan sağlığına hizmet eden, adını tarihe yazdıran kıymetli Meslektaşlarımızı anmadan geçemeyeceğiz.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN FRANSA’YA EKİP GÖNDERİYOR
Ünlü bilim adamı Pasteur’ ün Kuduz aşısı ile ilgili çalışması kapsamında Sultan Abdülhamid’in Fransa’ya gönderdiği 3 kişilik uzman Heyette yer alan Meslektaşımız Merhum Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey, ekibi ile birlikte Pasteur Enstitüsünün kurulmasına maddi ve manevi destek olmuş ve Hekimlik ve Tıp Tarihimizin mikrobiyoloji alanında temellerini atmışlardır.
Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey, bilindiği kadarıyla 1860 yılında Mekteb-i Harbiye Askerî Baytar sınıfından mezun olmuş, yüksek öğretimde öğretmenlik ve orduda serbaytarlık da dahil olmak üzere, çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Birkaç tanesi Hüseyin Remzi Bey’le müşterek hazırlanan, Veteriner Hekimliğe dair kitapları bilinmektedir.
Pasteur ‘ün, Paris Tıp Akademisi’nde, 27 Ekim 1885’de verdiği “Isırıldıktan Sonra Kuduzdan Korunma” adlı bildiri dünyada büyük yankılar uyandırdıktan ve aynı tebliğ 31 Ekim 1885’de İstanbul’da yayımlandıktan sonra, kuduz üzerindeki çalışmaları yakından izlemek amacı ile, Osmanlı Hükümeti tarafından, Tıbbiye Mektebi Dahiliye Muallimi Dr. Aleksander Zoeros Paşa başkanlığında, Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey ve Zooloji Muallimi Dr. Hüseyin Remzi Beyler ‘den oluşan üç kişilik bir heyet, Pasteur ‘ün yanına Fransa’ya gönderildi (1886). Bu heyetle birlikte, Sultan Abdulhamid, Fransız Hükümetinden yeterli desteği alamayan Pasteur ‘e verilmek üzere, bir Mecidiye Nişanı ve laboratuarına yardım için 1000 altın göndermiştir. Paris ‘de Pasteur ‘ün yanında 6 ay kalan ve kuduz hastalığı aşısının hazırlanması ve kullanılması konularındaki tüm bilgileri öğrenen heyet, yurda döndükten sonra da bu hastalık üzerindeki “Daül-kelb Ameliyathanesi”nde aşı yapımına başlamıştır (1887). Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey ile Dr. Hüseyin Remzi Beyler de, Pasteur ve Chamberland’ın eserini “Mikrob Emrazı Sariye ve Şarboniyenin Vesaili Sirayeti ve Usulü Telkihiyesi” adı altında tercüme etmişler ve yayımlamışlardır (1887). Ayrıca, Dr. Remzi Bey, “Kuduz İlleti ve Tedavisi” adlı 19 sayfalık bir broşür neşretmiştir (1890).
Diğer Meslek büyüklerimiz gibi tarihe adını altın harflerle yazdıran Meslektaşımız Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey’i de rahmet ve minnetle anıyoruz.

 

 

Comments are closed.