KOYUN VE KEÇİLERDE ÖSTRUS SENKRONİZASYONU

Mevsimsel olarak koyunlarda östrus senkronizasyonu amacıyla implant, sünger ve hormon uygulamalarının yoğunlaştığı bir dönemdeyiz.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Meslek icrasının uygulanması yönetmeliğinin ve 5996 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği implant ve sünger uygulamaları veteriner hekimler ya da veteriner hekimler gözetiminde yardımcı sağlık personelinin yapması zorunlu girişimlerdir. Yine aynı yönetmelik ve yasa gereği uygulanan hormonlar biyolojik madde kapsamında değerlendirilmekte olduğundan elden satışı yasaktır.
Bu uygulamaların veteriner hekim olmayan kişilerce yapılması amacıyla satışının yapılması ise cezai işleme tabidir.
Bu nedenle özellikle sünger ve hormonların satışının yapılmaması, uygulamanın tarafınızca yapılması konusunda hassasiyet göstermeniz cezai işlemlere maruz kalmamanız açısından önemlidir.

Comments are closed.