Duyuru ve Haberler

SUNİ TOHUMLAMA KURSU

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖKÜZCÜOĞLU ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU.

9 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun belediye bünyesinde kısırlaştırma faaliyetlerini başlatırken ilk kısırlaştırmayı kendisinin yaptığına ve daha sonraki kısırlaştırma ameliyatlarına katılacağına dair haberler sonrası Manisa Veteriner Hekimleri Odası olarak Veteriner Hekim olmayan bir kişinin bu operasyonu yapamayacağını dile getiren basın açıklamalarımız ve resmi yazışmalarımız amacına ulaşmıştır.

Alaşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Öküzcüoğlu ve beraberindeki heyet Odamıza gelerek Oda Başkanımız Merter Yıldız’ı ziyaret ettiler.
Basınında yer alan haberlerin asılsız olduğunu, bu operasyonu sadece izleme amaçlı olarak katıldıklarını ve katılma amaçlarının kamuoyunda Belediyenin kısırlaştırma faaliyetlerini tanıtma amaçlı olduğunu beyan ettiler.
Aşağıda yer alan basın bildirisini Odamız ziyaretleri sırasında imzalayarak teslim eden sayın Başkanın samimiyetine inanıyor, bu olayın bir yanlış anlaşılma olduğu kanısına varmış olduğumuzu Kamuoyuna bildirmek istiyoruz.
Nazik ziyaretleri ile Mesleğimize vermiş oldukları değeri kanıtlayan Sayın Başkan ile, Alaşehirde yürüttükleri kısırlaştırma projesine destek verme noktasında biz Veteriner Hekimler olarak elimizden geldiğince yardımcı olacağımızı beyan ediyoruz.
Merter YILDIZ
Veteriner Hekimi
Manisa Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

 

https://www.haberler.com/alasehir-belediyesi-manisa-veteriner-hekimler-12347370-haberi/

VETERİNER HEKİMLERİ ODASINAMANİSA Konu: Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İşlemi İle İlgili Basında Çıkan…

Ahmet Öküzcüoğlu paylaştı: 20 Ağustos 2019 Salı

VETERİNER HEKİMLERİ ODASINAMANİSA Konu: Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İşlemi İle İlgili Basında Çıkan…

Alaşehir Belediyesi paylaştı: 20 Ağustos 2019 Salı

 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI

Plansız Açılan Veteriner Fakülteleri; Eğitim sistemimizi, hayvancılığımızı ve toplum sağlığını tehdit etmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde tüm Dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı, etkili mevzuat ve hepsinden önemlisi kaliteli ve yeterli bir eğitim için gerekli önlemleri alırlar.
Dünyada bu kabuller varken, meslek örgütlerinin ve akademik camianın tüm uyarılarına rağmen, ülkemizde yeterli alt yapısı olmayan yeni Veteriner Fakülteleri açılmaktadır. Bunun son örneği Ereğli’de açılan Veteriner Fakültesidir. Gelinen noktada 32 Veteriner Fakültesi ile nüfusu 327 Milyon olan ABD’yi bile geçmiş bulunmaktayız.
Bu hatalı uygulamalar sonucu; Eğitim yeterliliğine sahip olmayan ancak adı fakülte olan kurumlar, yeterli donanıma sahip olmadan mezun olan çok sayıda veteriner hekim ve hatalı uygulamalar ile zarar gören insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır.
Uygulanan bu politikalar ile ülkemizde veteriner hekim imajı yıpratılmakta ve adı farklı olan ancak müfredatı veteriner hekimlik müfredatına benzetilen Veteriner Fakülteleri vasıtası ile mesleki yeterliliği tam olmayan meslek mensupları yetiştirilmektedir.
Aynı durum; Yardımcı hayvan sağlığı eğitimi veren eğitim kurumları için de gerçekleşmiş, uzaktan eğitim veren kurumlar uygulamalı hayvan sağlığı hizmeti veren programlar açmışlardır. Buradan mezun olan kişiler eğitimlerinin hiç bir bölümünde hayvana veya laboratuar alet ve ekipmanına dokunmadan mezun olmaktadırlar.
Belirtilen bu hususlar değerlendirildiğinde, uygulanan hatalı politikaların mesleğimize, eğitim sistemimize zarar verdiği, ama esasen ülkemiz hayvancılığına ciddi anlamda darbe vuracağı göz ardı edilmemelidir.
Acilen yapılması gereken; Veteriner Fakültelerinin açılması için çekirdek eğitim programının netleştirildiği, asgari fiziki şartlarının belirlendiği, minimum öğretim üyesinin gerekliliği, destek personelin niteliği, öğretim üyesi öğrenci oranının ne olması gerektiği hususlarında açılış kriterleri oluşturulmalıdır.
Bu hususlar dikkate alınarak, öncelikle, Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları ve genel ilkeleri Belirlenen Programlar içerisine Veteriner Fakültelerinin de dahil edilmesi, yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayılarının azaltılması veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılması ve ÖSYM sınavlarında Veteriner Fakültelerine giriş için taban puan oluşturulması gerekir.
Tüm bu hususların yıllardır tarafımızca ifade edilmesine rağmen, uyarılarımız maalesef dikkate alınmamış, aksine hemen yanı başında Konya ve Aksaray’da Veteriner Fakültesi var iken Konya’mızın Ereğli İlçesinde yeni bir Veteriner Fakültesi açılmıştır.
Bu yüzden, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 Bölge ve il oda Başkanlıkları olarak, kamuoyu ve ilgililerin dikkatini çekmek ve üzüntümüzü belirtmek amacıyla kurumsal logomuzu bu günden başlayarak bir aylık süreyle karartıyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
56 BÖLGE VE İL VETERİNER HEKİMLER TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
ODASI BAŞKANLIĞI MERKEZ KONSEYİ

BASIN KAHVALTISI

Yaklaşan kurban bayramı öncesi basın bildirimizi odamızda düzenlemiş olduğumuz basın kahvaltısıyla birleştirdik. Bu güzel organizasyonda bizlere eşlik eden Değerli Basın Mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

 

KURBAN BAYRAMI BASIN BİLDİRİSİ
Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter YILDIZ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Basın Mensuplarına Oda Bahçesinde hizmet veren Yeşil Vadi isimli Aile Çay Bahçesinde kahvaltı düzenleyerek Kurban Bayramı ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundular.
Başkanı YILDIZ konuşmasında şu konulara temas etti:
Tüm İslam Alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramının yaklaştığı bugünlerde, kıymetli Basın Mensuplarımızla biraraya gelerek hem kahvaltı düzenledik, hem de Kurbanlık Hayvanlar nasıl olmalı, nasıl seçilmeli, kesimde nelere dikkat edilmeli, Veteriner Hekimlik Mesleğinin Kurbandaki önemini aktarmak istedik.
Öncelikle Türk Veteriner Hekimleri Birliğimizin yaptığı açıklamaya göre Ülkemizde bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş hayvan kesileceği öngörülmekte olup Kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem görülmemektedir. Bu nedenle halkımızın kurbanlık hayvan temini konusunda sıkıntı yaşamayacağını ifade etmek isteriz.
Biz Veteriner Hekimler, çiftlik hayvanları olan Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan tutun da, kanatlı hayvanlar, evimizde yada sokağımızda bulunan can dostlarımız, gerekse egzotik hayvanlarımızın konuşamayan dillerine tercüman olarak onların tedavilerini yapmaktayız. Aynı zamanda da hayvanlardan insanlara geçen son derece tehlikeli 200 den fazla zoonoz hastalık ile mücadele ederek insanlarımızı bu hastalıklardan korumaktayız. Bahse konu hayvanların muhtemel hastalıklarını ile ilgili bilgi birikimimiz ile hayvansal gıdalardan insanlara bulaşabilecek engellemek için teşhis ve önlemler için gerek kamuda gerekse özel sektörde ciddi bir mesai kat ediyoruz. Bu sayede de halkımızın güvenilir gıdaya erişmesinde kilit rol oynamaktayız.
Bu nedenlerle halkımızın Veteriner Hekim kontrolündeki hayvan satış yerlerinden veya çiftliklerden kurban almaları önemlidir. Hayvan alırken ilk olarak hayvanın sağlıklı ve besili olmasına dikkat etmelidir. Sağlıklı hayvan tüy yapısı düzgün ve parlak görünümde, etrafındaki uyarılara cevap veren yapıda hareketli, bakışları canlı ve kemikleri görünmeyecek şekilde kilolu halde olmalıdır. Tabiki Dini Vecibe olduğu için Dini olarak yaş ve diğer kriterlere de dikkat edilmelidir. Sığırlarda ön kalıcı dişler çıkmış, koyun ve keçide kendi annesinin boyuna ulaşmış halde olmasına dikkat edilmelidir.
Sağlıkları kadar hayvan refahına da önem veren bir meslek gurubu olarak şunu da belirtmek gerekir ki Hayvanların kesimi de çok önemlidir. Hayvanların acı ve ızdırap çekmemeleri için doğru metotla ehil kişilerce kesim yapılması lazımdır. Hayvanda kesim öncesi acı ve stres oluşturmadan doğru kesim yapılırsa vücutta bulunan kan tamamen boşalacak ve et kalitesi artacaktır.
Tabi ki tüm bunlara dikkat ederken belki de en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de çevre bilincidir. Kesimden sonra işkembe, barsak, organ ve tüm atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir.
Çiftlikten sofraya üretim aşamalarının tamamında yer alan bir meslek icra ediyoruz. Bu nedenle Halkımızın kesim öncesi veya sonrası hayvan veya etlerle ilgili merak ettikleri konularda mutlaka Veteriner Hekimlere danışmalarını öneriyoruz.
Bu vesileyle tüm Manisalıların, tüm Ülkemizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyoruz.

Merter YILDIZ
Manisa Veteriner Hekimleri
Odası Başkanı

 

VETERİNER HEKİM ADAYLARININ ODA ÜYE KAYDI YAPILDI.

Bugün meslektaş adaylarımızla bir araya geldik. 6343 sayılı yasamızın uygulama yönetmeliği kapsamında meslektaş adaylarımızın odamıza öğrenci üyeliklerini gerçekleştirdik. meslektaş adaylarımızın Mesleki eğitimlerini alırken meslek kuruluşlarının içerisinde yer almalarını sağlayarak odalarımıza ve mesleklerine aidiyet duygusunu arttırmak, sadece akademik olarak değil sosyal olarak da eğitimlerinin bir parçası olmayı amaçladığımız bu projenin yaygınlaşarak artmasını diliyor, genç meslektaşlarımıza şimdiden aramıza hoşgeldiniz diyoruz.

 

ODA BAŞKANLARI BÖLGE TOPLANTISI

 

 

Türk Veteriner Hekimler Birliğinin İzmir’de düzenlemiş olduğu Bölge Odaları Toplantısına Yönetim Kurulu Üyelerimizle katılım sağladık. TVHB Yönetimi ve 12 İl ve Bölge Odasının katıldığı toplantıda Klinik Veteriner Hekimliği, Kamu ve Belediye Veteriner Hekimliği, Kanatlı, Çiftlik, Gıda sektörü Hekimlikleri, EReçete, İTS, ATS sistemleri, yıpranma payı ve hayvancılık ile ilgili tüm düşüncelerimizi yaptığımız sunumla aktardık. Toplantının Mesleğimize, Meslektaşlarımıza ve ülkemiz hayvancılığına faydalı olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantıyı tertipleyen Konsey Başkanı ve Yönetimine, organizasyonu sağlayan İzmir VHO Başkan ve Yönetimine teşekkür ederiz.

 

 

III. TARIM ŞURASI MANİSA SEKTÖR BULUŞMASI

Manisa Tarım ve Orman  İl Müdürlüğünün III. Tarım Şurası nedeniyle düzenlemiş olduğu Tarım ve Hayvancılık Çalıştayına katılım sağladık. 17.07.2019 tarihinde Manisa Anemon Otelde düzenlenen çalıştayda, Büyükbaş Hayvancılık masasına Başkan Merter YILDIZ, Küçükbaş Hayvancılık masasına Yönetim Kurulu Üyemiz Bilal Birlik ve Kanatlı Sektör masasına Yönetim Kurulu Üyemiz Pınar KÖKÇÜ MUSTAFAOĞLU eşlik etmişlerdir. Çalıştayda ilimiz ve ülkemiz hayvancılığının sorunları ,çözüm önerileri, Manisa ili olarak güçlü ve zayıf yönlerimiz,  hayvancılığı kalkındırmak adına yapılması gerekenler ve Veteriner Hekimlik mesleği konularında fikirlerimizi beyan ederek Bakanlığa gönderilecek olan sonuç raporlarının oluşturulmasına katkı sunduk. Organizasyonda emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yetkililerine teşekkür ediyor, düzenlenen çalıştayın ve yapılacak olan III. Tarım Şurasının ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına ve veteriner hekimlik mesleğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

 

 

6 TEMMUZ DÜNYA ZOONOZ HASTALIKLARI GÜNÜ

 

Aşılamanın önemini bir kez daha vurguladığımız önemli günlerden bir tanesini hatırlatmak istiyoruz. Bugün 6 temmuz dünya zoonoz hastalıkları günü
Zoonoz hastalıklar; insanlar ve hayvanların birbirine bulaştırabildikleri ve her iki gruba dahil bireylerde ortak olarak şekillenen hastalıklar diye tanımlanabilir.
İnsanlarda görülen enfeksiyonların %60’ı zoonozdur. Zamanla değişen dünyamızda gündeme gelen acil enfeksiyonların %75’i zoonotik hastalıklardır. Her yıl dünyada görülen ölümlerin %15.8’i enfeksiyonlarından olmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları, düşük düzeyli geliri olan ülkelerde %43.7 oranında ölüme neden olmakta iken, yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar nedeni ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de halen önemini korumaktadır.

Biz Veteriner Hekimler insanlarımızı zoonoz hastalıklardan korumak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Başlıyor.

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Başlıyor. Beklenen açıklama TVHB den gelmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

VUS DUYURU (1)

DEZENFEKSİYON VE İLAÇLAMA

Ülkemizde faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri , hayvan hastalıklarına yol açan biyolojik etkenler ile halk sağılığını etkileyen zoonotik etkenlerin giriş ve çıkışını engellemek için  biyogüvenlik önlemlerini çok sıkı bir biçimde almalıdır.

Hayvan sağlığının ve insan sağlığının korunmasında veteriner hekimlerimize büyük görev düşmektedir. Hastalık tedavi yöntemleri önemli olmakla birlikte hastalıkları ilk etapta engellemek başlıca görevimizdir. Bu kapsamda Biyogüvenlik önlemlerinin çok kapsamlı bir şekilde alınması gerekmektedir.

Bu düşünce ve amaç ile Nötr Dezenfekte San. Tic. Ltd. Şti    Türkiye de ilk ve tek olan Dezenfeksiyon MakinesiNÖTR DEZENFEKTE PROFESSİONAL HYGİENE TEAM MAKİNESİ ;Manisa Veteriner Hekimler Odası ile protokol yapılarak uygulamalardan % 5 indirim alınmıştır.

Biyogüvenliğin hayatımızda büyük önem kazandığı bugünlerde hastalıklarla mücadelede bize dezenfeksiyon konusunda destek veren Nötr Dezenfekte San. Tic. Ltd. Şti  sahibi AYHAN DEMİRTÜRK teşekkür ederiz.Biyogüvenlik ile ilgili dezenfeksyon işleminde kullanılmak üzere dezenfeksyon programı talep edenler   aşağıdaki telefon numarasından Ayhan Bey e ulaşarak Odamızın indiriminden faydalanabilir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla

İletişim Numarası: 0 530 063 87 57