E- SMM HAKKINDA DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız;
509 no’lu vergi usul kanunu çerçevesinde Vergi Mükellefi Serbest Meslek Erbaplarının E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeleri 30.06.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiştir.
E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş için ilk aşama E-İmza (adi ortaklık durumunda
E-Mühür) alımının yapılmasıdır.
E-İmza ya da E-Mühür alımının ardından 30.06.2020 tarihinden itibaren E-Serbest Meslek Makbuzu kesebilmek için 3 farklı yöntem önerilmektedir.
1. Gelir İdaresi Portal Yöntemi
Kullanım için E-İmza veya mali mühür ile aktivasyon yeterlidir.Tamamen ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen dezavantajı kesilen makbuzlar online olarak saklanamaz ve
e-posta ile iletilemez, kesilen makbuzlar online olarak iletilemez,müşteri bilgisi ürün kayıt işlemleri her defasında tekrar girilmesi gerekir.Tek bir makbuz serisinin kullanımına müsaade eder.
2. Özel Entegratör Yöntemi
Aracı bir firma tarafından yapılmaktadır. Üyelik gerektirmektedir. Kesilen E-SMM’ler online olarak saklanabilmektedir, e-posta ile alıcıya iletilebilir, GİB beyan sistemine otomatik olarak raporlama yapma imkanı sunar.

3. Gelir İdaresi Entegrasyon Yöntemi
Mükellefin kendi yazılım sistemini gelir idaresi sistemine doğrudan entegre etmesi ile kullanılan yöntem olmakla birlikte büyük maliyet ve çalışan teknik personel gerektirmektedir.

Sonuç Olarak
 Yukarıda bahsettiğimiz 3 yöntemden en ideal ve kullanılabilir olanı 2. Maddede yer alan özel entegratör Yöntemini kullanmak olacaktır.    Çünkü Özel Entegratör Firmalar müşterilerine makbuzu saklama,kolay kullanım,makbuzu otomatik olarak gelir idaresi ve kişilere yollama imkanı sağlamaktadır.
Bu nedenle meslektaşlarımız için ek’te entegratör firma tekliflerini yayınlıyoruz. Bu firma tekliflerinden istediğiniz firma ile anlaşma yapabilir ya da size uygun olan başka bir firma ile anlaşarak sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.

1. Teklif                

2. Teklif               

 

3. Teklif       

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN.

Kanunen SAĞLIK ÇALIŞANI olduğu halde Fiili hizmet, Sağlıkta şiddet, özlük hakları söz konusu olduğunda hep ÖTEKİLEŞTİRİLEN tüm VETERİNER HEKİMLERİMİZİN Dünya Veteriner Hekimleri Gününü en içten duygularımızla kutlarız. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle bir araya gelemesek de Mesleğimizin bu süreçte biraz daha tanıtımını yapacak bir video çalışması hazırladık. Bu videoda emeği geçen tüm Meslektaşlarımıza, ayrıca türlü zorlu şartlar altında daima hastalıklarla mücadele eden hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliğine hizmet eden tüm Meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Haklarımızı alabilmek ve Veteriner Hekimleri hakkıyla tanıtabilmek için birlik beraberlik içerisinde her zaman gayret edeceğiz. Manisa Veteriner Hekimleri Odası

20 Nisan Dünya Hayvan Aşılama Günü

DÜNYA HAYVAN AŞILAMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

Hayvanların yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için koruyucu hekimlik önemli bir faktördür.
Canlının yaşamını tehlikeye sokabilecek veya kalıcı hasarlar oluşturabilecek bazı hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek amacıyla aşılama yapılması son derece önemlidir.

Sağlıklı Hayvan, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Çevre ve Sağlıklı İnsan için aşılat…
 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AŞILAMA TARİHİMİZ:

1885`te dünyada ilk kuduz aşısı bulundu. 1887 Ocak ayı başında Kuduz aşısı Osmanlı`ya getirildi.    Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane`de ilk kuduz aşısı üretildi.
1887`de Kuduz Tedavi Müessesesi kuruldu.
1892 yılında bakteriyoloji hane kurulmuştur.
1892`de ilk çiçek aşısı üretim evi kuruldu.
1896 da difteri
1897 de sığır vebası
1903 de kızıl serumları Veteriner Hekim Mustafa Adil (1871-1904) tarafından üretildi.
1911 yılında tifo, 1913 yılında kolera, dizanteri ve veba aşıları Türkiye’de ilk kez hazırlandı ve   uygulandı.         
1931 yılından itibaren 1996 yılına kadar tetanoz ve difteri aşıları üretilmiştir.
1937’de kuduz serumu üretilmeye başlanmıştır.
1940 yılında kolera salgını için Çin’e aşı gönderilmiştir.
1942 yılında tifüs aşısı ve akrep serumu üretimi başladı.
1947`de Biyolojik Kontrol Laboratuarı kuruldu.
1950`de İnfluenza laboratuarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza (grip) Merkezi olarak tanındı ve influenza aşısı üretimine geçildi.
1976`da Kuru BCG aşısının deneysel üretimi başladı. 1983`te kuru BCG aşısı üretimine geçildi.
Benzeri üretim Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, 1928’de Hıfzısıhha Enstütüsü ile üretim merkezileştirilmiştir. 1940’lı yıllara kadar tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, boğmaca, tetanoz, kuduz aşıları seri üretimle oluşturulmuştur. 1968’de kurulan serum çiftliğinde tetanoz, gazlı gangren, difteri, kuduz, şarbon akrep serumları da üretilmiştir. Ülke de hastalıkların yok olması ile 1971’de tifüs, 1980’de çiçek aşısı üretimi sonlanmıştır.

VETERİNER HEKİM HÜSEYİN HÜSNÜ BEY – LOUİS PASTEUR

 http://m.haber7.com/ekonomi/haber/2958753-sultan-ii-abdulhamidin-kurdugu-enstitu-harekete-gecti-turkiyeden-yeni-koronavirus-hamlesi

 

VETERİNER HEKİM HÜSEYİN HÜSNÜ BEY – LOUİS PASTEUR
Dünyayı kasıp kavuran COVİD-19 salgını esnasında Ülkemizde de aşı geliştirme çalışmalarının başladığını, bu çalışmaların PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜNDE yapılacağını ve aşı çalışmalarının başında Prof. Dr. Osman ERGANİŞ Hocamızın ve ekibinde Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ ve Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ gibi kıymetli Hocalarımızın bulunması Veteriner Hekimlik Mesleği adına bizleri son derece gururlandırmıştır.
TÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına yakın zamanda başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitümüz umarız en kısa zamanda aşının geliştirilmesine öncülük eder.
Bu vesileyle tarihte Mesleğimize, insan ve hayvan sağlığına hizmet eden, adını tarihe yazdıran kıymetli Meslektaşlarımızı anmadan geçemeyeceğiz.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN FRANSA’YA EKİP GÖNDERİYOR
Ünlü bilim adamı Pasteur’ ün Kuduz aşısı ile ilgili çalışması kapsamında Sultan Abdülhamid’in Fransa’ya gönderdiği 3 kişilik uzman Heyette yer alan Meslektaşımız Merhum Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey, ekibi ile birlikte Pasteur Enstitüsünün kurulmasına maddi ve manevi destek olmuş ve Hekimlik ve Tıp Tarihimizin mikrobiyoloji alanında temellerini atmışlardır.
Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey, bilindiği kadarıyla 1860 yılında Mekteb-i Harbiye Askerî Baytar sınıfından mezun olmuş, yüksek öğretimde öğretmenlik ve orduda serbaytarlık da dahil olmak üzere, çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Birkaç tanesi Hüseyin Remzi Bey’le müşterek hazırlanan, Veteriner Hekimliğe dair kitapları bilinmektedir.
Pasteur ‘ün, Paris Tıp Akademisi’nde, 27 Ekim 1885’de verdiği “Isırıldıktan Sonra Kuduzdan Korunma” adlı bildiri dünyada büyük yankılar uyandırdıktan ve aynı tebliğ 31 Ekim 1885’de İstanbul’da yayımlandıktan sonra, kuduz üzerindeki çalışmaları yakından izlemek amacı ile, Osmanlı Hükümeti tarafından, Tıbbiye Mektebi Dahiliye Muallimi Dr. Aleksander Zoeros Paşa başkanlığında, Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey ve Zooloji Muallimi Dr. Hüseyin Remzi Beyler ‘den oluşan üç kişilik bir heyet, Pasteur ‘ün yanına Fransa’ya gönderildi (1886). Bu heyetle birlikte, Sultan Abdulhamid, Fransız Hükümetinden yeterli desteği alamayan Pasteur ‘e verilmek üzere, bir Mecidiye Nişanı ve laboratuarına yardım için 1000 altın göndermiştir. Paris ‘de Pasteur ‘ün yanında 6 ay kalan ve kuduz hastalığı aşısının hazırlanması ve kullanılması konularındaki tüm bilgileri öğrenen heyet, yurda döndükten sonra da bu hastalık üzerindeki “Daül-kelb Ameliyathanesi”nde aşı yapımına başlamıştır (1887). Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey ile Dr. Hüseyin Remzi Beyler de, Pasteur ve Chamberland’ın eserini “Mikrob Emrazı Sariye ve Şarboniyenin Vesaili Sirayeti ve Usulü Telkihiyesi” adı altında tercüme etmişler ve yayımlamışlardır (1887). Ayrıca, Dr. Remzi Bey, “Kuduz İlleti ve Tedavisi” adlı 19 sayfalık bir broşür neşretmiştir (1890).
Diğer Meslek büyüklerimiz gibi tarihe adını altın harflerle yazdıran Meslektaşımız Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü Bey’i de rahmet ve minnetle anıyoruz.

 

 

Veteriner Hekim Tuğgeneral Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN

 

Coronavirusların neden olduğu Zoonoz bir hastalık olan Covid-19 pandemisinin Dünya’yı kasıp kavurduğu ve bir aşı bulabilmek ümidiyle bilim adamlarının çırpındığı bugünlerde rahmetli Hocamız, meslektaşımız, unutulmaz bir bilim insanı, bir Veteriner Hekim, savaş kahramanı bir asker, bir mucit, birçok öğrenci yetiştiren bir Hoca ve bir veteriner halk sağlıkçısı olan Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN’ ü anmadan geçemeyeceğiz.

O Askeri bir Veteriner Hekim olarak, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarına katılıp savaşın seyrini değiştiren ve Tuğgeneralliğe kadar yükselen istiklal madalyalı bir kahramandı.
*Dünyada kök hücre üzerinde ilk çalışmayı yapan;
*Anthrax, Sığır vebası, Mallein, tüberkülin dahil birçok aşıyı bulunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayan;
*Pleuropneumonica contagiosa caprae hastalığının etkenini bulan;
*Hamile bayanlarda düşüğe neden olan ve anomalili bebek doğmasına neden olan Talidomid etkin maddeli Contergan isimli ilacın Türkiyeye girişini engelleyerek insanımız sağlığına unutulmaz katkısı olan;
bir bilim insanıydı.

Saygı ve minnetle yad ediyoruz. 🙏🙏🙏

Tarihte birçok aşıyı bulan meslek grubu olarak Coronavirus ile ilgili aşıyı da imkan verilmesi halinde Veteriner Hekimlerin geliştireceğine yürekten inanıyoruz.

Veteriner Hekimi Tuğgeneral Ord.Prof.Dr.Süreyya Tahsin Aygün

Basın Açıklaması

 

Manisa VHO dan Dezenfeksiyon ile İlgili Önemli Açıklama

Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, son dönemde evlerin, İş yerlerinin, açık ya da kapalı alanların dezenfekte edilmesi ile alakalı önemli hatırlatmalarda bulundu.

Pandemi halinde dünyanın bir çok ülkesinde görülen Coronavirus kaynaklı Covid-19 hastalığı nedeniyle Ülkemizin önemli ve yerinde kararlar aldığını, uygulanması gereken tedbirleri açıkladığını ve insanlarımızın bu tedbirlere hassasiyetle uymaları gerektiğini belirtti. Ancak görünen o ki halkımızın bir kısmı aşırı panik havasındayken diğer bir kısmı ise hastalığı önemsememektedir.

Corona virüsü ile mücadelede elbette dezenfeksiyon önemli bir tedbirdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus iyi etkili, kaliteli ve orijinal bir dezenfektan kullanımıdır.

Hastalığı bir fırsat bilerek orijinal olmayan, merdivenaltı üretilmiş ve kalitesiz dezenfektanları piyasaya sürme gayretinde olan şahıslara dikkat edilmelidir. Özellikle bu dönemde alkol bazlı dezenfektan elde edebilmek için insan sağlığını hiçe sayarak Metil Alkol kullanan kişilerin olduğunu duymaktayız.

Dezenfeksiyon işlemi uygun bir dezenfektan seçimi ile başlar. Dezenfektanın etken maddesinin viruslerde etkili olup olmadığı, suyla karıştırma oranı, hangi alanlarda nasıl uygulanacağı, ortamda ve yüzeyde kalıntı süresi önemli hususlardır. Çünkü ilacın yanlış oranlarda sulandırılmış olması insanlarda ve diğer canlılarda zehirlenme ile sonuçlanabilir, yanlış dezenfektan ya da yanlış uygulamalar doğaya, suya ve çevredeki canlılara olumsuz etkiler oluşturabilir. Veteriner Hekimler olarak halk sağlığı ve hayvan sağlığı alanında yıllardır süregelen bilgi birikimine sahibiz. Pek çok hayvancılık ve gıda işletmelerinde meslektaşlarımız biyogüvenlik önlemlerini uygulama konusunda ciddi bir tecrübeye sahip. Bu nedenle bu zor süreçte dezenfeksiyon hizmeti almak isteyen insanlarımızın uygun dezenfektan seçimi ve uygulama yöntemleri için veteriner hekim muayenehanelerine ya da eczanelere danışmaları, orjinal, kaliteli ve doğru dezenfektan alımı yapmaları, kaçak yada yasa dışı üretilen ürünlerden uzak durmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz.
Virüsten korunmak uğruna yapılan yanlış dezenfeksiyon uygulamalarının yarardan çok zarar getireceği unutulmamalıdır.

 

 

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !!!

Tüm meslektaşlarımızın dikkatine.
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin ilgili yazısında, Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Yaban Hayatı Birimi” oluşturulduğu ve Meslektaşlarımızın bu konuda destek ve hizmet alabilecekleri belirtilmektedir.
Dünya genelinde tehlikeli salgınlara neden olan hastalıkların ve bilhassa zoonoz hastalıkların kaynağı olan yaban hayatı ile ilgili bilgi ve destek almak isteyen tüm Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

 

Elazığ – Malatya Oda Başkanları Toplantısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ nin 66. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları bu yıl Elazığ ve Malatya’da kutlandı. 23 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası bu illerde bulunan Veteriner Hekimler tarafından depremde yaralanan hayvanlar için fedakarca çaba sarf eden hekimlerin yanında olduğunu göstermek ve veteriner hekimlik mesleğinin her alanda olduğu gibi doğal afetlerde de önemini vurgulamak açısından önemli olan bu organizasyona Oda Başkanımız Merter YILDIZ katılım sağladılar.

 

 

 

İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yılı Kutlu Olsun…

8MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Yaşantımızın her alanında birlikte omuz omuza durduğumuz, özel ve iş hayatımıza emekleri ve özverileri ile değer katan kadınlarımız bir gün değil her gün takdir edilmeyi hak ediyorlar. Veteriner hekimlik mesleğinin zorlu şartlarında emek veren kadın meslektaşlarımıza Dünya Kadınlar Gününde kadınların emeğini ön plana çıkaran S.S Akhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifinin ürünü ile minnettarlığımızı sunmaya çalıştık. Başta bu vatan uğruna en değerli varlıkları olan çocuklarını cepheye yollayan şehit anneleri olmak üzere, birlikte çalışmaktan ve aynı mesleğin mensubu olmaktan gurur duyduğumuz kadın meslektaşlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayatımız ve mesleğimiz sizlerle daha güzel ve anlamlı.
Manisa Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu